Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

UBND phường Ngọc Trạo thực hiện công tác cải cách hành chính

Đăng lúc: 00:00:00 08/06/2022 (GMT+7)
100%

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND phường Ngọc Trạo năm 2021 và quý I năm 2022:


         ảnh công sơ phuong.jpg
                                     Công sở phường Ngọc Trạo

            Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm giảm bớt thời gian, kinh phí …và tạo điều kiện thuận lợi  cho nhân dân trong việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

1.           Về tuyên truyền cải cách hành chính:

UBND phường Ngọc Trạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nội dung cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức như  tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, truyên truyền lồng ghép qua các hội nghị; tuyên truyền xuống từng phố,phát tờ rơi… phổ biến các mục tiêu của chương trình, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, quy trình thủ tục tờ khai, mẫu đơn, biểu mẫu hành chính đến với nhân dân trực tiếp và thông qua hệ thống thông tin công cộng, đồng thời niêm yết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND phường. Bộ phận văn hoá phối hợp với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ UBND phường đã in tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến các tổ chức, công dân khi đến giao dịch trực tiếp tại UBND phường và tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tính trong năm 2021 UBND phường đã phát 774 tờ rơi và quý I năm 2022 đã phát 226 tờ rơi.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh: Nghị định số 45 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặc biệt tăng cường dịch vụ chứng thực bản sao điện tử để phục vụ cho việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến; Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh và dịch vụ công quốc gia.

  Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của tỉnh   (http://phanhoi.thanhhoa.gov.vn) để cá nhân, tổ chức biết thực hiện quyền của mình một cách công khai, thực hiện giám sát các hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước cũng như quy trình hành chính còn nhiều bất cập và thông báo địa chỉ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hoá (https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn) nhằm hướng dẫn nhân dân và tổ chức  thực hiện tốt việc nộp hồ sơ trực tuyến, giảm việc nộp hồ sơ trực tiếp. Phát huy hiệu quả của Tổ tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

2. Kết quả đạt được trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021 và quý I năm 2022, cụ thể như sau:

- Năm 2021:

UBND phường thực hiện công tác CCHC ở 4 lĩnh vực: địa chính - xây dựng; tư pháp - hộ tịch; chứng thực; văn hoá - xã hội thực hiện theo đúng về nguyên tắc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, quy trình tiếp nhận cụ thể, rõ ràng; đơn giản, thuận tiện; tiếp nhận và xử lý đúng thẩm quyền, phối hợp trong xử lý và phản ánh những kiến nghị của nhân dân.

Phối hợp liên thông với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các phòng ban  UBND thành phố giải quyết  77 hồ sơ  thuộc lĩnh vực đất đai và  xác nhận 22 hồ sơ chuyển thành phố cấp phép xây dựng.

          Tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ  thủ tục hành chính trong các lĩnh vực  Tư pháp – hộ tịch, Chứng thực, Văn hoá – xã hội  với  tổng số 2964  hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:  Mức độ 2 là  2210 hồ sơ;  Mức độ 3 là 448  hồ sơ đạt 99,33%;  Mức độ 4 là 306 hồ sơ  đạt 97.06%).

-         Quý I năm 2022:

UBND phường phối hợp liên thông với văn phòng đăng ký đất đai và các phòng ban thuộc UBND  thành phố giải quyết và xác nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực địa chính 17 hồ sơ, và xác nhận 02 hồ sơ chuyển thành phố cấp phép xây dựng.

UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại phường tổng số 770  hồ sơ, trong đó: Mức độ 3 là 141 hồ sơ đạt 100%,  Mức độ 4 là 91 hồ sơ đạt 100%; Mức độ 2 là 538 hồ sơ.

Bên cạnh đó, UBND phường Ngọc Trạo đã  làm tốt công tác  tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương; kế hoachj ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch triển khai đề án số 06;  kế hoạch khảo sát sự hài lòng của Người dân, doanh nghiệp, cơ sở SX về cải cách hành chính tại phường Ngọc Trạo với 200 tờ phiếu được đánh giá, đạt tỉ lệ 100% sự hài lòng…

Tin bài: Cầm Thoa

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
270
Hôm qua:
390
Tuần này:
1988
Tháng này:
10229
Tất cả:
300421

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289