Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

An toàn thực phẩm

Tăng cường tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố thanh hóa năm 2023

UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2023.

Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng phường an toàn thực phẩm nâng cao năm 2023

Chiều ngày 09/02/2023, UBND phường Ngọc Trạo tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng phường an toàn thực phẩm nâng cao.

UBND phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm

Chiều ngày 28/02/2023, UBND phường Ngọc Trạo tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP, Thành phần tham gia tập huấn gồm: Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý VS ATTP, Tổ giám sát về quản lý vệ sinh ATTP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Ngọc Trạo

Kế hoạch Đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 1609/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2023. UBND phường Ngọc Trạo xây dựng kế hoạch đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn ph ờng năm 2023

Kê hoạch Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 1609/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Thanh Hóa kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2023. UBND phường Ngọc Trạo xây dựng kế hoạch Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường năm 2023

Phường Ngọc Trạo Xây dựng phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao năm 2023

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 440/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc xây...

Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Ngọc Trạo năm 2023

Tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn phường Ngọc Trạo

Tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn phường Ngọc Trạo

Phường Ngọc Trạo triển khai kế hoạch tập huấn về ATTP năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thành phố Thanh Hóa về thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2023; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND phường về công tác Thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn phường năm 2023. UBND...

ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO NHỮNG NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN

Thực phẩm phục vụ vào những ngày Tết được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, hàng nhái, hàng giả được trà trộn đưa vào thị trường. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm dịp Tết là vấn đề rất được quan tâm.

Phường Ngọc Trạo xây dựng kế hoạch Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường năm 2023

kế hoạch Kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường năm 2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
328
Hôm qua:
405
Tuần này:
328
Tháng này:
11152
Tất cả:
301344

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289