Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Phường Ngọc Trạo đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Đăng lúc: 21:24:24 18/03/2023 (GMT+7)
100%

Phường Ngọc Trạo đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

 Cải cách hành chính trong những năm gần đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 lựa chọn là khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với sự chủ động và quyết tâm cao, thành phố Thanh Hóa phấn đấu tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa công tác cải cách hành chính (CCHC) trở thành đòn bẩy trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Do vậy, trên địa bàn phường Ngọc Trạo cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, MTTQ và UBND theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ngày 02/03/2023 ủy ban nhân dân phường đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính với những:

*Nội dung sau:

- Tuyên truyền Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 29/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

 - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa.

 - Tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp, đặc biệt là cấp xã để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.

- Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung trọng tâm như: giải pháp về công tác cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở..

* Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của phường; thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên Trang thông tin điện tử  để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và thực hiện.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua các cuộc hội nghị, tọa đàm, các lớp tập huấn, các buổi đối thoại, học tập chuyên đề.

- Tuyên truyền qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

- Đưa tin, bài, mở chuyên mục, chuyên trang về công tác CCHC trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử

- Tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác 
Tin bài: Nguyễn Hiệu
 
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
276
Hôm qua:
578
Tuần này:
854
Tháng này:
11678
Tất cả:
301870

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289