Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Phường Ngọc Trạo ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Đăng lúc: 16:51:21 15/01/2024 (GMT+7)
100%

Phường Ngọc Trạo ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục đẩy mạng triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2024 trên địa bàn phường Ngọc Trạo, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC của địa phương, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI đã đề ra.
2. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CCHC gắn với cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ CCHC trong từng lĩnh vực; xác định rõ kết quả, thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, xây dựng nền hành chính ngày càng chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu quả, hiệu lực.
4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; ý thức, thái độ, đạo đức thực thi công vụ của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của phường. 
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
- Phấn đấu 100% các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành được triển khai kịp thời, đầy đủ. Thực hiện kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường ban hành.
- Hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt Đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã.
- Thực hiện rà soát, giảm thời gian giải quyết ít nhất 04 TTHC thuộc thẩm quyền của phường.
- 100% cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong năm 2024. 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ, tỉnh và thành phố về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, không có vi phạm.
- Thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách theo quy định.
- Hoàn thành 100% kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; 100% văn bản, hồ sơ công việc, hồ sơ TTHC được xử lý, giải quyết trên môi trường điện tử, ký số cơ quan và ký số cá nhân trên văn bản phát hành (trừ văn bản mật theo quy định). 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 50% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Nội dung KH: Ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2024(12.01.2024_17h00p02)_signed.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
824
Hôm qua:
445
Tuần này:
1269
Tháng này:
15010
Tất cả:
382332

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289