Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đăng lúc: 10:10:03 10/03/2023 (GMT+7)
100%

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính được thành phố Thanh Hóa xác định là khâu đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

635346871.jpg

Để tạo bước đột phá trong cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được đẩy mạnh. Trong năm 2022, UBND thành phố Thanh Hóa đã ký ban hành 67 văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Trong năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận 11.304 hồ sơ, có 10.847 hồ sơ đã giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa hiện đại đã đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng rõ nét. Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa hiện đại, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, số lượng công việc được giải quyết nhiều hơn; qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại hợp lý đảm bảo đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện từng bước hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo đồng thuận tốt trong xã hội.

Từ tháng 2/2022 đến nay, thành phố đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trúng giá quyền sử dụng đất từ 25 ngày xuống 13 ngày; thủ tuch cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đố với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 20 ngày xuống còn 15 ngày; thủ tục đăng kết kết hôn có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày còn 10 ngày; duy trì việc giảm thời gian giải quyết đối với TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian tới, thành phố Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nhanh, quyết liệt, thực chất hơn việc cắt giảm thủ tục hành chính không phù hợp.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát cùa người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền. Công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Thanh Hóa sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại.

                                                                                                           

 Kim Dung

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
60
Hôm qua:
746
Tuần này:
1378
Tháng này:
9980
Tất cả:
398675

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289