Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Những quy định mới về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023

Đăng lúc: 09:06:18 01/12/2023 (GMT+7)
100%

Những quy định mới về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023

 

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2023/NĐ-CP NGÀY 24/7/2023

Thực hiện công văn 6191/UBND-CA ngày 27/9/2023 của UBND thành phố về việc triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo của Chính phủ.

UBND phường Ngọc Trạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn nắm vững các quy định của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị định 56/2023/NĐ-CP có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

1. Đối với lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

* Về phân cấp quản lý

- Phân cấp từ Cục Cảnh sát QLHC-TTXH về Phòng Cảnh sát QLHC-TTXH Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý các cơ sở đầu tư kinh doanh: Kinh doanh các loại pháo; kinh doanh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh vận chuyển tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

- Phân cấp từ Phòng Cảnh sát QLHC-TTXH Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có quy mô từ 10 đến 20 phòng nghỉ.

- Phân cấp từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã: Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú dưới 10 phòng nghỉ; cơ sở kinh doanh khí (gas) là hộ kinh doanh.

* Về người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ (người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ) phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh.

Theo quy định mới thì Nghị định 56/2023/NĐ-CP đã loại bỏ điều kiện này. Do đó, người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “không cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh”.

Đồng thời, phải đáp ứng điều kiện sau: Trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh, không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi: “Chống người thi hành công vụ; Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích; Cho vay lãi nặng; Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; Trộm cắp tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chiếm giữ trái phép tài sản”.

          * Về bản khai lý lịch của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự; người được tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ phải có bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định). Theo đó, không cần phải xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú vào bản khai lý lịch.

2. Lĩnh vực con dấu quy định mới:

- Bổ sung quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

- Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu dưới dạng văn bản điện tử có giá trị pháp lý như văn bản giấy để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

- Đối với các thủ tục hành chính yêu cầu “Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền”, đồng thời quy định “văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu” thì kết hợp nội dung giới thiệu, ủy quyền người được cử liên hệ nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nhằm cắt giảm các loại giấy tờ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

- Quy định cụ thể đối với thủ tục thu hồi con dấu: Văn bản của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nêu rõ lý do và cử người liên hệ để thực hiện nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

- Thống nhất đối với thủ tục đăng ký thêm con dấu ướt của tổ chức kinh tế thực hiện tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

3. Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

* Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giấy giới thiệu kèm bản sao một trong các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân.

- Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ có thời hạn 60 ngày.

- Rút ngắn từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.

* Về phân cấp thẩm quyền

          - Thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH).

- Thẩm quyền cho phép tổ chức bắn pháo hoa nổ trong các sự kiện từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đối với các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ khác sau khi có văn bản trao đổi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

          * Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 18 Nghị định 137/2020/NĐ-CP

         - Bổ sung thêm quy định đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh pháo hoa đối với người bảo vệ, bốc dỡ tại kho pháo hoa, thuốc pháo hoa và tại cửa hàng kinh doanh pháo hoa; nhân viên bán pháo hoa; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa cho phù hợp với quy định tại Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP;

         - Bổ sung thêm quy định cho các tổ chức, doanh nghiệp được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ và tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa được thực hiện việc tổ chức huấn luyện cho một số đối tượng như: Người quản lý; người lao động trực tiếp sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa; người được giao quản lý kho pháo hoa, thuốc pháo hoa; người bảo vệ, bốc dỡ tại kho pháo hoa, thuốc pháo hoa và tại cửa hàng kinh doanh pháo hoa; nhân viên bán pháo hoa; người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện thường xuyên, liên tục cho lực lượng này.

          4. Hình thức nộp hồ sơ: Có 03 hình thức nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về 03 lĩnh vực trên, như sau:

- Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

*Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp.

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 56/2023/NĐ-CP như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và chúng chỉ nghiệp vụ bảo vệ đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng; trường hợp cấp đổi, cấp lại sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

3. Đối với hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được tiếp nhận và đang xem xét giải quyết theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại thực hiện theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp theo mẫu quy định tại Nghị định này.

4. Đối với hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu, hồ sơ đề nghị đăng ký thêm con dấu, hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được tiếp nhận và đang xem xét giải quyết theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP thì thực hiện theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

5. Đối với hồ sơ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa nổ và thiết bị phụ kiện bắn pháo hoa nổ; xuất khẩu, nhập khẩu, mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa; hồ sơ huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo đã được tiếp nhận và đang xem xét giải quyết theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP thì hồ sơ thực hiện theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, mẫu Giấy phép được cấp theo mẫu quy định tại Nghị định này.

Xem chi tiết Nghị định tại đây:  56-cp.signed.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
50
Hôm qua:
423
Tuần này:
473
Tháng này:
2100
Tất cả:
353001

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289