Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Lịch tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Trạo trong tháng 04 năm 2023

Đăng lúc: 14:13:38 06/04/2023 (GMT+7)
100%

Lịch tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Trạo trong tháng 04 năm 2023

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng11năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Luật tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tố cáo; Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về qui trình tiếp công dân; Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2023 của UBND phường Ngọc Trạo tại phòng tiếp dân công sở UBND phường (địa chỉ: 64 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) như sau:4.23-TB-lich-tiep-CD-thang-4-nam-2023(04.04.2023_16h36p16)_signed.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
87
Hôm qua:
746
Tuần này:
1405
Tháng này:
10007
Tất cả:
398702

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289