Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn phường Ngọc Trạo, năm 2024

Đăng lúc: 09:36:53 11/01/2024 (GMT+7)
100%

Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn phường Ngọc Trạo, năm 2024

 Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy Chính quyền số, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên môi trường số. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố; đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước để xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân.
- Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính quyền số; phát triển các doanh nghiệp số có quy mô lớn, khả năng cạnh tranh cao; kinh tế số phát triển; xã hội số văn minh, hiện đại. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố; Cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; thực hiện chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, nền Kinh tế số, Xã hội số.
- Lựa chọn một số lĩnh vực phát triển Đô thị thông minh, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, tạo động lực quan trọng cho phát triển bền vững kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
2. Mục tiêu cụ thể
a. Chính quyền số
- Triển khai hệ thống thông tin CSDL tổng hợp cấp xã; 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác với các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và Quốc gia.
- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
- Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. - Có 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.
- 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất.
b. Kinh tế số
- Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên trong tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế.
- 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP (nếu có) được đưa lên sàn thương mại điện tử và được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. c. Xã hội số
- Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ di động 4G/5G.
- Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80% trở lên.
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực trên địa bàn.
* Tiếp tục duy trì các tiêu chí chuyển đổi số năm 2023 và triển khai các tiêu chí theo bộ chỉ tiêu Chuyển đổi số của Tỉnh trong năm 2024.
Kế hoạch: KH-chuyen-doi-so-nam-2024(15.12.2023_16h12p17)_signed.pdf

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
753
Hôm qua:
445
Tuần này:
1198
Tháng này:
14939
Tất cả:
382261

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289