Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Gọi công dân nhập ngũ năm 2022 với phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đảm bảo tuyển người nào chắc người đó

Đăng lúc: 15:58:04 19/10/2021 (GMT+7)
100%

(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm, đảm bảo việc tuyển quân đủ số lượng, nâng cao hơn một bước về chất lượng...

178d6192635t68723l0.jpg
 (Ảnh minh họa).

Trong năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tổ chức thực hiện trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Các địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên; đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở chưa sâu sát; kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe chưa thực sự chặt chẽ; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ, thống nhất; một số địa phương thực hiện quy trình tuyển quân cứng nhắc, hiệu quả thấp, thời gian kéo dài, chất lượng công dân nhập ngũ hạn chế, sau thời gian giao quân vẫn còn tình trạng bù đổi; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các địa phương nơi có nhiều khu công nghiệp, cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây bức xúc trong dư luận; một số thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chưa thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo địa bàn được phân công phụ trách.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học, hiệu quả; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân trên địa bàn; phối hợp với các cấp uỷ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống quê hương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, đồng thời khích lệ, động viên thanh niên, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; tập trung chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có ngành nghề chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phục vụ lâu dài trong quân đội.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cụ thể như: Công tác đăng ký, quản lý, rà soát nguồn; công tác sơ tuyển, khám tuyển, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, chống đối, trốn tránh, các biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Chủ tịch UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, hướng dẫn cụ thể về nội dung, các bước quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành. Căn cứ tình hình thực tế, tiến hành rà soát cụ thể số lượng công dân trong diện nhập ngũ đang vắng mặt do đi làm ăn xa ở các tỉnh, thành phố để cân đối, phân bổ hợp lý chỉ tiêu, đồng thời xây dựng phương án cụ thể hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm và phương pháp giao, nhận quân; phân công cụ thể các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc địa phương, cơ sở trong quá trình tuyển quân.

3. Sở Y tế chỉ đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời kiện toàn đầy đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huy động tối đa các nguồn lực, hệ thống trang thiết bị, vật tư y tế, vật tư phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị địa điểm tổ chức khám tuyển phù hợp đảm bảo chất lượng; tổ chức thực hiện sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT- BQP, ngày 30-6-2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu công dân nhập ngũ bị trả về vì lý do không đủ sức khỏe.

4. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển chọn nguồn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt, xác minh tiêu chuẩn chính trị, thẩm tra lý lịch công dân nhập ngũ đảm bảo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; phối hợp với cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, trốn tránh nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lọt những trường hợp công dân không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự... vào Quân đội, Công an; chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức Lễ giao, nhận quân trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ học vấn của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, báo cáo UBND, Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp để phục vụ công tác xét duyệt hồ sơ nghĩa vụ quân sự và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng học vấn trong công tác tuyển quân.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư để Nhân dân và công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng nghĩa vụ quân sự ở các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thông báo các công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang làm ăn xa ở các tỉnh, thành phố về địa phương, đồng thời thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật; kiên quyết không để công dân không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ vào quân đội, công an; gắn trách nhiệm cá nhân, tổ chức, đối với kết quả tuyển quân; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác đăng ký, quản lý di chuyển nghĩa vụ quân sự của công dân thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục, dạy nghề đi vào nề nếp.

Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phải thực hiện nghiêm các Chỉ thị, quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ thực hiện nghiêm quy định 5K theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tuyển quân; trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu”; quán triệt phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ tuyển chọn gọi công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và đảng viên, công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 nhập ngũ vào Quân đội bảo đảm chất lượng, tuyển người nào chắc người đó; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân số lượng hợp lý, gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tổ chức Lễ giao, nhận quân đúng quy định, hạn chế số lượng, thành phần tham gia, giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí trang nghiêm, long trọng thực sự là ngày Hội tòng quân của toàn dân; kiên quyết không để loại trả, bù đổi sau giao quân.

Sau giao quân tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân. Kịp thời giải quyết tốt những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong công tác tuyển quân.

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ và gia đình các thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo quy định; quan tâm tạo điều kiện, giải quyết chính sách việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thuộc quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và công tác chính sách hậu phương Quân đội; phân công trách nhiệm cho từng cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót trong suốt quá trình thực hiện, nắm chắc tình hình, kịp thời giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm số lượng, chất lượng.

9. Tỉnh Đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nhằm giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của đoàn viên, thanh niên đối với Tổ quốc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao, nhưng phải thực sự tiết kiệm.

10. Từng thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp về công tác tuyển quân năm 2022 theo địa bàn phụ trách. Theo chức trách nhiệm vụ của từng sở, ngành, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới và bám sát cơ sở để giúp đỡ địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

BĐT

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
241
Hôm qua:
405
Tuần này:
241
Tháng này:
11065
Tất cả:
301257

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289