Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Công bố, công khai niêm yết kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

Đăng lúc: 15:24:23 23/01/2024 (GMT+7)
100%

Công bố, công khai niêm yết kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

 

UBMTTQVN P. NGỌC TRẠO

BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/TB-MTTQ-BTT

Ngọc Trạo, ngày 20 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Công bố, công khai niêm yết kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

 
 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thực hiện Hướng dẫn số 117/HD-MTTQ-BTT ngày 14/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa về Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng đô thị văn minh;

Thực hiện Công văn số 04/UBND-VHXH ngày 05/01/2024 của UBND phường Ngọc Trạo Về việc đề nghị UB MTTQ phường tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường Ngọc Trạo đạt chuẩn đô thị văn minhKế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 08/01/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường về tổ chức lấy ý kiến của người dân về sự hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường Ngọc Trạo đạt chuẩn đô thị văn minh.

Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Trạo công bố công khai niêm yết kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023 với các nội dung sau:

1. Địa điểm công bố, công khai: Trụ sở UBND phường Ngọc Trạo; Nhà văn hóa 10 Tổ dân phố.

2. Thời gian công bố, công khai niêm yết: 10 ngày, kể từ ngày 20/01/2024 đến hết ngày 30/01/2024.

3. Nội dung công bố, công khai niêm yết: Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. (Đính kèm báo cáo)

Uỷ ban MTTQ phường công bố công khai niêm yết kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người minh năm 2023.

Trong thời gian thực hiện công bố, công khai niêm yết, nếu có ý kiến thắc mắc, đóng góp về kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023, đề nghị phản ánh trực tiếp về ủy ban MTTQ phường, thông qua SĐT: 0947019955

4. Hết thời gian công bố, công khai niêm yết, thường trực MTTQ phường tổng hợp ý kiến đóng góp, báo cáo ban chỉ đạo phường.

Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Trạo trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Ban CTMT TDP; (th/h)

- Lưu; MTTQ phường.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Thị Ngà

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
808
Hôm qua:
445
Tuần này:
1253
Tháng này:
14994
Tất cả:
382316

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289