Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ngọc Trạo  - TP.Thanh Hóa

Ban hành quy định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao

Đăng lúc: 16:21:28 25/11/2021 (GMT+7)
100%

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh.

 245d2193801t45723l0.jpg
(Ảnh minh họa).

Đối tượng áp dụng là các xã thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Cụ thể, tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao gồm 5 tiêu chí: Chỉ đạo, điều hành; Tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm; Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Điều kiện được công nhận là đã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và các tiêu chí xã an toàn thực phẩm phải được duy trì liên tục, đầy đủ theo quy định; Có đăng ký xây dựng thực hiện xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao và được UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND huyện) đưa vào kế hoạch thực hiện; Có 100% tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao được đánh giá ‘‘Đạt“” theo quy định.

Văn phòng điều phối tỉnh chủ trì tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; xây dựng lịch trình và mời các thành viên Tổ thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng xã theo đề nghị của UBND các huyện; Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao; đồng thời, hướng dẫn thực hiện tiêu chí tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm; tổng hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao của từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh theo quy định...

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo cấp hội các cấp tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện đối với việc thực thi pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và cùng với chính quyền các cấp tham gia xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao được UBND tỉnh giao hằng năm; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho các đối tượng liên quan theo quy định; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Truy xuất nguồn gốc xuất xứ tất cả các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các xã trong việc duy trì các tiêu chí xã an toàn thực phẩm (sau khi được công nhận) và xây dựng xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; tổ chức thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định công nhận các xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo quy định. Kịp thời xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; Ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao và công tác duy trì xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao sau khi đã được công nhận; Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn xây dựng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn; tham gia cùng với Tổ thẩm định trong quá trình thẩm định hồ sơ và đánh giá thực tế mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao.

UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quy định này và các văn bản hướng dẫn liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao, trong đó phải xác định lộ trình và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao; Ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm và huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã an toàn thực phẩm nâng cao và công tác duy trì sau khi đã được công nhận; Tổ chức tự đánh giá các tiêu chí xã an toàn thực phẩm nâng cao, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện thẩm tra theo quy định. Định kỳ (06 tháng/1 lần) hoặc sau khi tổ chức các Hội nghị tập huấn, thực hiện khảo sát, đánh giá nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là thành viên Ban chỉ đạo, Ban Nông nghiệp, Tổ giám sát, Ban Quản lý chợ, Tổ giám sát về an toàn thực phẩm tại chợ; chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn theo Bộ câu hỏi kiến thức và đáp án về an toàn thực phẩm do Văn phòng điều phối tỉnh hướng dẫn thực hiện. Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng có liên quan và các điều kiện khác cho các đoàn kiểm tra, hướng dẫn và thẩm tra, thẩm định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề mới phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

BĐT

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
142
Hôm qua:
390
Tuần này:
1860
Tháng này:
10101
Tất cả:
300293

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289